Op 6 oktober 2018 werden we samen met Mechelse bedrijvenvereniging Industrie Noord hartelijk ontvangen door burgemeester Bart Somers om ons gezamenlijk memorandum te overhandigen voor de komende legislatuur.

Met dat memorandum informeren we het stadsbestuur enerzijds over onze prioriteiten en verwachtingen voor de komende 6 jaar, en formuleren we anderzijds onze aanbevelingen. Ook hebben we de hand uitgereikt om de nauwe lopende samenwerking te bestendigen, en zo mogelijk te versterken. De burgemeester kon dit initiatief alvast erg waarderen, en verzekerde ons van de nodige opvolging eens de coalitievorming achter de rug is.

In het memorandum deden we, verwijzend naar de onderzoeken die we hierover uitvoerden (Ronde tafel Mobiliteit, groenbeheerplan) en opmerkingen die we van onze leden ontvingen, onder andere aanbevelingen met betrekking tot:

* betrokkenheid

* mobiliteit

* bereikbaarheid

* veiligheid

* groenbeheer

* toekomstige ontwikkelingen

* de bedrijvenverenigingen als aanspreekpunt en go between

 

KLIK OP DE HELE TEKST TE LEZEN